Regulamin szkoły

Szkoła Tańca Sieraszewski Dance- Studio jest Szkołą zrzeszoną w:
Polskim Towarzystwie Tanecznym, Polskim Związku Tańca Freestyle
i działa na zasadach w nich zawartych.

&1

Szkoła działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

&2

Wszyscy członkowie Szkoły Tańca  mają obowiązek :

1. Przestrzegania Regulaminu Szkoły,

2. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów,

3. Systematycznie wnosić opłaty za zajęcia zgodnie z ustaleniami, oraz systematycznie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem,

4. Powiadomienie trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić trenerowi lub instruktorowi,

5. Uczestnik zajęć Szkoły Tańca Sieraszewski Dance-Studio nie może być członkiem innej konkurencyjnej grupy lub Szkoły,

6. Wszyscy członkowie Szkoły Tańca mają obowiązek zgłoszenia i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem wszystkich występów odbywających się poza Szkołą Tańca,

7. Wszyscy członkowie Szkoły Tańca mogą uczestniczyć w Konkursach i Zawodach organizowanych poza siedzibą szkoły wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora,

8. Wszyscy członkowie Szkoły mogą uczestniczyć w warsztatach lub szkoleniach organizowanych przez osoby nie współpracujące ze Szkołą tylko i wyłącznie za zgoda trenera lub instruktora,

9. Na salę taneczną można wchodzić wyłącznie w  obuwiu do tego przeznaczonym (tanecznym lub sportowym),

10. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia oraz trener lub instruktor,

&3

Członkowie Szkoły Tańca Sieraszewski Dance-Studio mają prawo;

1. Uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach,

2. Brać aktywny udział w organizowaniu imprez klubowych,

3. Zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące rozwoju Szkoły,

4. Ubiegać się o branie udziału w zajęciach indywidualnych,

5. Ubiegać się o branie udziału w zgrupowaniach i warsztatach organizowanych  przez Szkołę Tańca,

6. Występować publicznie za zgodą i wiedzą trenera lub instruktora,

7. Korzystać z innych zajęć taneczno-sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące ze Szkołą Tańca jedynie za zgodą trenera lub instruktora

&4

Członkiem Szkoły Tańca Sieraszewski Dance-Studio staje się osoba z chwilą przystąpienia do pierwszych zajęć organizowanych przez szkołę tańca.

&5

1. W trakcie zajęć zabrania się robienia zdjęć. Jedynymi osobami mogącymi wykonywać zdjęcia są właściciele Szkoły Tańca Sieraszewski Dance Studio.

2. Wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez Szkołę mają zezwolenie na publikację zdjęć z wizerunkiem właścicieli oraz członków należących do Szkoły Tańca Sieraszewski Dance Studio.

3. Szkoła Tańca Sieraszewski Dance Studio ma prawo wykorzystywać utwór opisany w & 5 lub jego części na wszystkich znanych polach eksploatacji na terenie Polski i całego Świata. Zdjęcia mogą być wykorzystywane bez ograniczeń co do ich natury, fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane.

4. Członkowie Szkoły wyrażają nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie fotografii na których się znajdują w celach promocyjno-reklamowych Szkoły Tańca Sieraszewski Dance Studio na terytorium Polski i całego Świata, we wszystkich znanych w chwili podpisania umowy polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń co do ich natury fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz  mogą by przerabiane modyfikowane.

5. Kopiowanie materiałów ze strony internetowej jest zabronione i możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Szkoły.

&6

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje niezwłoczne skreślenie z listy członków Szkoły Tańca, jak również zawieszeniem danego członka w prawach tancerza na okres 12 miesięcy.

&7

Osoba rezygnująca z uczestnictwa w zajęciach Szkoły Tańca jest zobowiązana do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Szkoły.

&8

Osobę zmieniającą barwy klubowe obowiązuje Regulamin Zmian Barw Klubu Polskiego Związku Tańca Freestyle.


W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
sieraszewski-dance@wp.pl

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami